Startsida

Städdagen

Glöm inte bort vårstäddagen nu på lördag den 18 maj. Vi hoppas på fint väder och många deltagare så vi kan ha en trevlig dag tillsammans.

Fönsterbyte

Fönsterbytet är klart för Clementingränd. Arbetet på Astrakangränd är startad. Byte av fönsterdörrar sker samtidigt som man byter fönster för Astrakangränd och Päronvägen.

Arbetet är 3 veckor sent i förhållande till ursprungsplan p.g.a. leveransförsening från fönstertillverkaren (en miss i kommunikationen). Detta innebär att de som inte har fått sina fönsterdörrar bytta på Aprikosgränd och Clementingränd får dem bytta med start vecka 2 2019 och är planerat att vara klart i januari.


Häcken längs Äppelvägen

Malms Trädgårdsanläggning har tagit över skötseln av häcken längs Äppelvägen. De kommer att klippa den till strax under 140cm för att när den skjuter nya skott i vår kunna klippa den till en höjd av ca 140cm.


Hemsidan

Vår hemsida, www.brf-dalen.se, är under omarbetning och kommer att ta några veckor innan vi är klara med den. Vi ska snygga till den, rensa gammal information och komplettera med nytt.

Publicerat 2018-09-19

Publicerat